< govdata.sk >

Všetky dôležité informácie o subjektoch na Slovensku. Vyše 1.200.000 firiem, živnostníkov, organizácií a nadácií. Cez 100.000 dlhov a nedoplatkov, 350.000 obstarávaní a zmlúv, ako aj množstvo ďalších doplňujúcich informácií.

Poskytujeme zoznamy firiem a subjektov podľa zvolených kritérií
ako aj pravidelný odber dát.

Mám záujem o prístup k dátam

Rozsiahle, denne aktualizované, štruktúrované, prečistené a poprepájané dáta s rozumným API od programátorov, ktorí s nimi pracujú už roky.

Referencie

Aké informácie poskytujeme?

Od informácií o právnych subjektoch (sídlo, IČO, DIČ, IČ-DPH, štatutári, vklady, imanie, podiely, predmety činností, kategorizácie odvetvia…) z obchodného a živnostenského registra, cez dlhy na daniach a nedoplatky v poisťovniach až po verejné obstarávania a zmluvy.Vzťahy k .sk doménam, množstvo historických dát a ďalších informácií z roztrúsených zdrojov po webe.

Aktualizácia údajov

Údaje v našej databáze sú vždy aktualizované s frekvenciou pôvodného zdroja. Vo väčšine prípadov denne.

Štruktúrované, prečistené a poprepájané dáta

Všetky záznamy sú štruktúrované a ak je to možné, s odkazom na dostupný pôvodný zdroj. Záznamy sa snažíme čo najlepšie prečistiť a doplniť údajmi z iných zdrojov.

Rozumné API

Už roky pracujeme s dátami komerčných aj verejných subjektov a presne vieme, kde majú ich API slabiny. www.govdata.sk sprístupňuje dáta tak, aby sa Vám používali čo najlepšie.

Poskytujeme API pre notifikácie o zmene záznamov, fulltextové vyhľadávanie, masový odber ako aj odber údajov zmenených od daného dátumu. Cez REST vo formáte JSON a XML. Od programátorov, pre programátorov.

Kontakt

V prípade záujmu o prístup k dátam alebo ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. Ďakujeme.